Onafhankelijk over licht

Lichtconsult is een onafhankelijk consultancy dat zich toelegt op licht en verlichting. Sinds de oprichting ruim tien jaar geleden is het duidelijk dat er een steevaste behoefte is aan werkelijk onafhankelijk advies op het gebied van (dag)licht en (kunst)verlichting. In het alsmaar toenemende aanbod van lichtbronnen en -toepassingen verschaft Lichtconsult inzicht en zoekt naar de best mogelijke oplossing.

Door het maken van lichtontwerpen op basis van zuivere uitgangspunten en principes, zonder een financieel belang in de verkoop van verlichting, werkt Lichtconsult dagelijks aan het verfraaien van onze werk- en leefomgeving. Vorm en functie versmelten daarbij in een haalbaar ontwerp. Ons motto “de lichtontwerper (vol)maakt de ruimtelijke visie van de architect” is leidraad in een succesvolle samenwerking met de architect. Waar nodig ontwerpen wij maatwerk armaturen of ornamenten en wekken wij deze tot leven in nauw contact met fabrikanten en leveranciers. Volledige onafhankelijkheid als lichtontwerper is geborgd door het lidmaatschap als “Professional Member” van de IALD (International Association of Lighting Designers).

Al jaren is Lichtconsult een specialist op het gebied van lichthinder en de daarbij horende regelgeving, normen en voorschriften. Als onderdeel van een lichtontwerp of als opzichzelfstaande discipline vormt dit een onderdeel van onze werkzaamheden. Enerzijds door deelname in de NSVV Expertgroep Lichthinder, die de Richtlijn Lichthinder uitbrengt en onderhoudt, anderzijds door advieswerkzaamheden in het veld.

Op zoek naar onafhankelijk advies over licht en verlichting? Neem vrijblijvend contact op.

Esthetica0%
Techniek0%
Exploitatie0%
Onafhankelijk0%