Lichtontwerp

Licht is in hoge mate bepalend voor de beleving en het gebruik van de menselijke omgeving. Door te ontwerpen, vorm te geven en te berekenen, scheppen wij met licht als gereedschap de ideale condities om deze omgeving te aanschouwen, erin te functioneren of te ontspannen.

Als onafhankelijke lichtontwerpers versterken wij de architectuur, het interieur of de buitenruimte met aandacht voor kernbegrippen als sfeer, beleving, comfort, veiligheid, exploitatie en prestatie.

Met een sterk gevoel voor vormgeving, een brede kennis van het marktaanbod en diepgaande technische kennis benaderen wij onze projecten. Een eigen lichtlab, uitgerust met gekalibreerde meetinstrumenten, stelt ons in staat om uiteenlopende toepassingen zelf te meten en te beoordelen. Lichtadvies inclusief lichthinderonderzoek conform de NSVV richtlijn behoort tot de mogelijkheden.

In het ontwerpproces werken wij op volstrekt onafhankelijke basis zonder commerciële afspraken met leveranciers en fabrikanten. Er is doelbewust geen enkel financieel belang in de verkoop van verlichtingsarmaturen en lichtbronnen, waardoor wij de beste keuzes kunnen maken in het belang van de opdrachtgever.

De onafhankelijkheid wordt gegarandeerd door de ballotage en lidmaatschap als “Professional Member” van de IALD (International Association of Lighting Designers).

Licht is een materie die zich moeilijk laat inschatten. Voor de leek is het erg moeilijk te beoordelen hoe een nieuwe lamp in de praktijk uitpakt, of een nieuw dakraam. Laat staan de beleving van een geheel nieuw lichtplan. In een museum wil de conservator weten wat de impact is van daglicht op een kunstwerk, dat beschadigd kan worden als gevolg van het licht.

Onafhankelijk en objectief kan Lichtconsult via een computersimulatie de situatie vooraf nauwkeurig voorspellen. Om in een vroeg stadium duidelijkheid te verschaffen over de effecten en resultaten van kunstlicht én daglicht maakt Lichtconsult lichtberekeningen en visualisaties. Zo wordt direct duidelijk hoe een lichtplan uitpakt in een museumzaal, woning of op de werkplek.

Indien het marktaanbod onvoldoende blijkt bij de vervolmaking van een lichtplan, ontwerpen wij een maatwerk toepassing en begeleiden wij het productieproces tot aan de installatie in het werk. In de jaren hebben we zeer ruime ervaring opgebouwd op het gebied van fotometrie én industrieel ontwerp.

Er zijn honderden lichtbronnen met totaal verschillende vormen en eigenschappen. En het aanbod groeit nog steeds, denk maar aan de vooruitgang van led. Onze dienstverlening bij optical design is uitermate nuttig voor OEM-partners, groot en klein. Door deel te nemen in het ontwerpproces biedt Lichtconsult een uitkomst voor het kennishiaat van lichttechniek dat regelmatig ontstaat in het design team.