Lichthinder

Lichthinder is een ongewenst aspect van kunstverlichting dat steeds vaker voorkomt in Nederland. Lichthinder vraagt daarom meer dan ooit om voorzorgsmaatregelen of controle. Lichthinder treedt vaak op rondom sportvelden, bedrijfs- en parkeerterreinen, gevel- of reclameverlichting of tijdelijke schijnwerpers bij evenementen.

Lichtconsult is al jaren specialist in alle aspecten van lichthinder. Als onafhankelijk intermediair verzorgt Lichtconsult lichthinderberekeningen en -onderzoeken om bestaande én toekomstige situaties te toetsen. Ook geven wij advies om lichthinder te voorkomen of te verhelpen. Voor degene die zelf doeltreffend wil handelen levert Lichtconsult een complete uitrusting met meetapparatuur, accessoires en software.

Van advies tot preventie, Lichtconsult kwantificeert en beoordeelt als onafhankelijk bureau alle gevallen van lichthinder voor overheden, verenigingen, particulieren en bedrijven.

Prognose & Onderzoek

Meting & Rapportage

Meetinstrumenten & Accessoires

Lichthinder van sportveld en reclamezuil

Klachten over lichthinder

Lichthinder die werkende en wonende mensen ervaren, mag bepaalde grenswaarden niet overschrijden. De lichthinder kan gemeten worden en daarna getoetst aan de NSVV richtlijnen, of aan de Europese norm. De NSVV richtlijnen worden genoemd bij het Activiteitenbesluit en geven handvatten voor de handhaving. Voor verschillende aspecten en hoedanigheden van lichthinder zijn er grenswaarden vastgesteld.

Wie mogen er klagen over lichthinder en bij wie? Iedere bewoner van ons land mag een serieuze klacht over lichthinder indienen. Volgens het Activiteitenbesluit is het de taak van de plaatselijke overheid deze klacht te behandelen. De klacht moet dan schriftelijk ingediend worden bij de afdeling Milieu of Handhaving. Klik hier voor een voorbeeld brief (in Word-formaat) die u als particulier of bedrijf kunt gebruiken. Lichtconsult levert de externe deskundige die een lichthinderonderzoek kan uitvoeren en daarover rapporteren.

Prognose lichtberekening met GBKN kaart

Prognose & Onderzoek

Doordat ruimte schaars wordt, komen verschillende bestemmingen in ons leefgebied bij elkaar. Zo kan het zijn dat een woonwijk gepland wordt, waar reeds sportvelden aanwezig zijn. Of vice versa. Het kan ook zijn dat reclameverlichting wordt toegepast in een nieuw te ontwikkelen industriegebied, dat grenst aan een natuurgebied.

In al deze gevallen is er behoefte aan een beoordeling van mogelijke lichthinder in een toekomstige situatie. Met behulp van computerberekeningen, diepgaande kennis van de richtlijnen en begrip van lichttechniek kan Lichtconsult een plan, dat alleen nog op de tekentafel bestaat, beoordelen op lichthinder. Zo kan vroeg in het proces worden vastgesteld of lichthinder te verwachten is en zo ja, hoe hierop geanticipeerd kan worden.

Ook bij het zoeken naar een oplossing is Lichtconsult geëquipeerd met een ruime mate van kennis en ervaring van product design en lichttechniek. Doordat aanpassingen in het plan eenvoudiger op de tekentafel doorgevoerd kunnen worden dan in de werkelijkheid, blijven u de kosten, procedures en ergernis bespaard.

Sportveldverlichting

Meting & Rapportage

In opdracht van gemeenten, milieudiensten, ingenieursbureaus, bedrijven en particulieren voert Lichtconsult op locatie de volgende soorten lichthindermetingen uit:

Lichtsterkte: We meten van de lichthinderbron vanuit elke relevante gehinderde positie, de waarde waaruit we de lichtsterkte kunnen berekenen. Dit conform de door de hierboven vermelde richtlijnen, zoals die zijn genoemd in de toelichting op het Activiteitenbesluit. Met de Bronselector en Mobilux meten wij een referentiewaarde waaruit, in correlatie met onder meer het meteorologisch zicht de lichtsterkte wordt berekend.

Verlichtingssterkte: We meten volgens de detaillering in de richtlijn op elke relevante gehinderde positie de verticale verlichtsterkte, die wij daarna doorrekenen conform de richtlijnen, zoals die zijn genoemd bij het Activiteitenbesluit. Een luxmeter met Begrenzor maakt het mogelijk de verticale verlichtingssterkte correct te meten. Ook deze waarde wordt gecorrigeerd op basis van het meteorologisch zicht.

Luminantie: We meten volgens de specificatie in de richtlijn de luminantie van de wanden, objecten of schermen. Eventuele wisselfrequentie van het licht wordt door ons waargenomen en vastgelegd. Dit conform de richtlijnen, zoals die zijn genoemd bij het Activiteitenbesluit. Een luminantiemeter of luxmeter met luminantieadapter worden gebruikt voor het meten van de oppervlaktehelderheden. Dat kunnen verlichte of doorgelichte gevels, -schermen, -monumenten of reclameobjecten zijn.