Lichthinder

Lichthinder is een ongewenst aspect van kunstverlichting dat steeds vaker voorkomt in Nederland. Lichthinder vraagt daarom meer dan ooit om voorzorgsmaatregelen of controle. Lichthinder treedt vaak op rondom sportvelden, bedrijfs- en parkeerterreinen, gevel- of reclameverlichting of tijdelijke schijnwerpers bij evenementen.

Lichtconsult is al jaren onafhankelijk specialist in alle aspecten van lichthinder. Als intermediair verzorgt Lichtconsult lichthinderberekeningen en -onderzoeken om bestaande én toekomstige situaties te toetsen. Ook geven wij advies om lichthinder te voorkomen of te verhelpen. Voor degene die zelf doeltreffend wil handelen levert Lichtconsult een complete uitrusting met meetapparatuur, accessoires en software.

Van advies tot preventie, Lichtconsult kwantificeert en beoordeelt als onafhankelijk bureau alle gevallen van lichthinder voor overheden, verenigingen, rechtsbijstand, particulieren en bedrijven. Neem contact op voor meer informatie.

Klachten over lichthinder

Lichthinder die werkende en wonende mensen ervaren, mag bepaalde grenswaarden niet overschrijden. Zeker indien deze veroorzaakt wordt door een zogenoemde inrichting. Dat is geregeld in de zorgplicht van de milieuwet. De lichthinder kan gemeten worden en daarna getoetst aan de NSVV richtlijnen of aan de Europese norm. De NSVV richtlijnen worden genoemd bij het Activiteitenbesluit en geven handvatten voor de handhaving. Voor verschillende toepassingsgebieden van licht zijn er grenswaarden voor lichthinder vastgesteld.

Wie mogen er klagen over lichthinder en bij wie? Iedere bewoner van ons land mag een serieuze klacht over lichthinder indienen. Volgens het Activiteitenbesluit is het de taak van de plaatselijke overheid deze klacht te behandelen. De klacht moet dan schriftelijk ingediend worden bij de afdeling Milieu of Handhaving. Klik hier voor een voorbeeld brief (in Word-formaat) die u als particulier of bedrijf kunt gebruiken. Lichtconsult levert de externe deskundige die een lichthinderonderzoek kan uitvoeren en daarover rapporteren.

Prognose & Onderzoek

Doordat ruimte schaars wordt, komen verschillende bestemmingen in ons leefgebied bij elkaar. Zo kan het zijn dat een woonwijk gepland wordt, waar reeds sportvelden aanwezig zijn. Of vice versa. Het kan ook zijn dat reclameverlichting wordt toegepast in een nieuw te ontwikkelen industriegebied, dat grenst aan een natuurgebied.

In al deze gevallen is er behoefte aan een beoordeling van mogelijke lichthinder in een toekomstige situatie. Met behulp van computerberekeningen, diepgaande kennis van de richtlijnen en begrip van lichttechniek kan Lichtconsult een plan, dat alleen nog op de tekentafel bestaat, beoordelen op lichthinder. Zo kan vroeg in het proces worden vastgesteld of lichthinder te verwachten is en zo ja, hoe hierop geanticipeerd kan worden.

Ook bij het zoeken naar een oplossing is Lichtconsult geëquipeerd met een ruime mate van kennis en ervaring van product design en lichttechniek. Doordat aanpassingen in het plan eenvoudiger op de tekentafel doorgevoerd kunnen worden dan in de werkelijkheid, blijven u de kosten, procedures en ergernis bespaard.

Ontwerpkader & Second Opinion

In het proces van het realiseren van nieuwe lichtinstallaties, zoals sportveldverlichting of reclame billboards, is vaak behoefte aan duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Lichtconsult schrijft ontwerpkaders, voorschriften en bepalingen waarmee nieuwe lichtinstallaties kunnen worden gerealiseerd binnen de vigerende regelgeving.

Door duidelijkheid te verschaffen wordt het proces gestroomlijnd en wordt een optimale situatie gecreëerd voor alle betrokkenen.

Ook geeft Lichtconsult voor diverse onderzoeken een Second Opinion. Hierbij staat objectiviteit en een grondige kennis van de lichthinder centraal.

Meting & Rapportage

In opdracht van omgevingsdiensten, gemeenten, sportverenigingen, ingenieursbureaus, bedrijven, rechtsbijstand en particulieren voert Lichtconsult op locatie uiteenlopende lichthindermetingen uit. Tijdens de meting worden alle relevante lichthinderbronnen meegenomen en beoordeeld.

Meetresultaten en omstandigheden worden uitvoerig gerapporteerd conform de Richtlijn Lichthinder van de NSVV. Lichtconsult is uitgerust met alle nodige gekalibreerde meetinstrumenten en software om elke meting uit te voeren conform de Richtlijn Lichthinder.

Advies nodig?

Heeft u advies nodig? Of wilt u lichthinder laten meten of berekenen? Neem dan contact op.