Lichtontwerp

Licht is in hoge mate bepalend voor de beleving en het gebruik van de menselijke omgeving. Door te ontwerpen, vorm te geven en te berekenen, scheppen wij met licht als gereedschap de ideale condities om deze omgeving te aanschouwen, erin te functioneren of te ontspannen.

Naarden Vesting, Ruijsdaelplein

Lichtontwerp

Als onafhankelijke lichtontwerpers versterken wij de architectuur, het interieur of de buitenruimte met aandacht voor kernbegrippen als comfort, sfeer, veiligheid, exploitatie en prestatie.

In het volledige ontwerpproces werken wij op volstrekt onafhankelijke basis zonder commerciële afspraken met leveranciers en fabrikanten. Er is doelbewust geen enkel financieel belang in de verkoop van verlichtingsarmaturen en lichtbronnen, waardoor wij onafhankelijk de beste keuzes kunnen maken in het belang van de opdrachtgever. Dit wordt bevestigd door een lidmaatschap als “Professional Member” van de IALD (International Association of Lighting Designers).

Met een sterk gevoel voor vormgeving, een brede kennis van het marktaanbod en diepgaande technische kennis benaderen wij onze projecten. Een eigen lichtlab, uitgerust met gekalibreerde meetinstrumenten, stelt ons in staat om uiteenlopende toepassingen zelf te meten en te beoordelen.

Product design

Indien het marktaanbod onvoldoende blijkt bij de vervolmaking van een lichtplan, ontwerpen wij een maatwerk toepassing en begeleiden wij het productieproces tot aan de installatie in het werk. In de jaren hebben we zeer ruime ervaring opgebouwd op het gebied van fotometrie én industrieel ontwerp.

Er zijn honderden lichtbronnen met totaal verschillende vormen en eigenschappen. En het aanbod groeit nog steeds, denk maar aan de vooruitgang van led. Onze dienstverlening bij optical design is uitermate nuttig voor OEM-partners, groot en klein. Door deel te nemen in het ontwerpproces biedt Lichtconsult een uitkomst voor het kennishiaat van lichttechniek dat regelmatig ontstaat in het design team.

Rechtbank Zwolle
Grote zaal Concertgebouw Amsterdam

Lichtberekening

Licht is een materie die zich moeilijk laat inschatten. Dikwijls doen zich discussies voor over de effecten van licht in een veranderende situatie. Het kan gaan om daglicht dat een kunstwerk op den duur zou kunnen beschadigen. Of het effect van een nieuw kantoorgebouw in een woonwijk, of een aanbouw van de buren die lichttoetreding voor u belemmeren of veranderen.

Onafhankelijk en objectief kan Lichtconsult via een computersimulatie de situatie vooraf nauwkeurig voorspellen. Om in een vroeg stadium duidelijkheid te verschaffen over de effecten en resultaten van kunstlicht én daglicht maakt Lichtconsult lichtberekeningen en rapporteert de resultaten hiervan.